ՈՍՏ Որոնիչ
   
 Փնտրե՛լ    
  Խմբեր   Վեպեր

 ՍԿԻԶԲ |  ز  

ՈՍՏԻ ՄԱՍԻՆ
 


ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ոստը նախաձեռնվել է Հայկական Ազատ Ցանցի կողմից։

Ոստի ստեղծմանը մասնակցել են՝

Ռուբեն Թարումյան
Վահան Երկանյան
Գասպար Չիլինգարով
Հովիկ Մելիքյան
Տիգրան Նազարյան

Ժամանակացույց՝

1999 հոկտեմբեր - սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ
2000 հունվար - գործարկվել է Ոստ վեպի նախնական տարբերակը
2000 փետրվար - գործարկվել է վիպադարանը (web directory)
2000 փետրվար-ապրիլ - վիպադարանի մշակում, վեպերի կարգախմբում և մուտքագրում

Նախատեսվում է՝

2000 ապրիլ-մայիս - Ոստ որոնիչի նախնական տարբերակի գործարկում (spider)
2000 մայիս-օգոստոս - Ոստ վիպադարան-որոնիչի հետագա մշակում և կատարելագործում

Տեխնիկական իրագործում՝

Ոստը ներկայումս տեղադրված է SUN Enterprize2000 սպասարկիչի վրա, բանավարիչ՝ Solaris 2.6, վեպ բաշխիչ՝ Apache 1.3, շտեմարան՝ MySQL 3.22 (հայերեն տարբերակ), PHP 4.

Առաջարկություններ՝

Շնորհակալ կլինենք ամեն տեսակ օժանդակության, աջակցության, օգնության և խորհուրդների համար։
admin@vost.net


Առաջարկել նոր վեպ | Ոստի մասին | Ձեր Ոստը