ՈՍՏ Որոնիչ
   
 Փնտրե՛լ    
  Խմբեր   Վեպեր

 ՍԿԻԶԲ | Համակարգիչներ | Ծրագրեղեն | Տառատեսակներ    2 ՎԵՊ

ՎԵՊԵՐ
  • Հայկական տառատեսակներ ոչ հայերեն
    "Շուրջ երկու տասնյակ հայկական տառատեսակներ, ստեղնաշարի սարքավարներ, ժամային գոտիների տեղադրում։"
    URL: http://www.armsite.com/software/index.html

  • Հայերեն տառատեսակների օգտագործում Ինթերնեթում (ArmNLS.2) ոչ հայերեն
    Անվճար ծրագրեղեն, որը հնարավորություն է տալիս համակարգիչներում օգտագործել հայերեն լեզուն։ Պարունակում է հայերեն տառատեսակներ և ինքնատեղադրվում է հայտնի բոլոր զննիչների մեջ։ Աշխատում է միայն Windows միջավայրում։ ArmNLS Version 2.0
    URL: http://www.freenet.am/armnls/


Առաջարկել նոր վեպ | Ոստի մասին | Ձեր Ոստը