ՈՍՏ Որոնիչ
   
 Փնտրե՛լ    
  Խմբեր   Վեպեր

 ՍԿԻԶԲ | Համակարգիչներ | Հայերեն    3 ՎԵՊ

ՎԵՊԵՐ
 • Հայկական համավեպ ոչ հայերեն
  Ներկայացված են ՀՀՀ-ում (Համաշխարհային Համակարգչային Համավեպ) հայերեն աշխատելու միջոցները։
  URL: http://www.armsite.com/preview/index.html

 • Հայկական էջ ՚ՀԱՅ ՏՈՒՆ՚ ոչ հայերեն
  ՎԵՊ-ը նախատեսված է ռուսալեզու հայերին միմյանց հետ ծանոթացնելու, շփվելու և հայերեն սովորելու համար։ Իրենից ներկայացնում է հայ տուն։
  URL: http://haytun.chat.ru/

 • Հայերեն տառատեսակների օգտագործում Ինթերնեթում (ArmNLS.2) ոչ հայերեն
  Անվճար ծրագրեղեն, որը հնարավորություն է տալիս համակարգիչներում օգտագործել հայերեն լեզուն։ Պարունակում է հայերեն տառատեսակներ և ինքնատեղադրվում է հայտնի բոլոր զննիչների մեջ։ Աշխատում է միայն Windows միջավայրում։ ArmNLS Version 2.0
  URL: http://www.freenet.am/armnls/


Առաջարկել նոր վեպ | Ոստի մասին | Ձեր Ոստը