ՈՍՏ Որոնիչ
   
 Փնտրե՛լ    
  Խմբեր   Վեպեր

 ՍԿԻԶԲ | Հայություն | Քարտեզներ    1 ՎԵՊ

ՎԵՊԵՐ
  • Հայաստանի եւ Ղարաբաղի քարտեզներ ոչ հայերեն
    "Բերված են Հայքի եւ Արցախի ժամանակակից քարտեզներ, ինչպես նաեւ Հայքի պատմական քարտեզներ. Մեծ Հայք, Արեւմտյան Հայք, Արեւելյան Հայք, Արշակունյաց թագավորություն, Հայքն ըստ «Աշխարհացույց»-ի։"
    URL: http://www.armsite.com/maps/index.html


Առաջարկել նոր վեպ | Ոստի մասին | Ձեր Ոստը